Бадамлянхуа хээтэй эсгий хайрцаг


Модны гадна талаар эсгийгээр бүрж хийсэн. Маанийн үсэгтэй, Чагтан товчтой. Бадамлянхуа хээгээр хээлсэн. Энэ хээ нь Бурхны шашны найман тахилын нэг бөгөөд ариун нандины бэлгэдэл болно. Бурхан бол орчлонгийн ариун нандингийн дээд тул түүнийг Бадамлянхуан дэлбээн дээр залруулан дүрсэлдэг. Тэнгэр газрын өнгийг бэлгэдэн ногоон, цэнхэр өнгөөр доторлосон, Дэр, номын хөнжил, 9 эрдэнэ, хадаг дагалдана. Ажлын 3 цагын дотор бэлэн болноҮнэ:

230,000.0 ₮


www.ulaanbaatarbuyan.mn сайт нь Улаанбаатар буян ХХК ий өмч бөгөөд уг компаний үйл ажиллагааг танилцуулах, хэрэглэгчдэд мэдээлэл түгээх зориулалттай болно. Сайтын үйлчилгээг зориулалтын бусаар хууль бус зүйлд, айлган сүрдүүлэх, бусдын нэр хүнд хувийн нууцад халдах, ялгаварлан гадуурхах, дайрч доромжилох, хувийн болон албаны нууц баримтыг олонд дэлгэх, зохиогчийн эрх зөрчих, зөвшөөрөгдөөгүй зар сурталчилгааны зорилгоор ашиглах, мөн бусдад хор хохирол учруулах зорилгоор кодыг оруулах, санаатай болон санамсаргүйгээр бүхий л шатны хууль дүрмийг зөрчих зэрэгт ашиглах хориотой! Энд заасан нөхцлийг зөрчсөн тухайн мэдээллүүдийг сайтын администратор хэрэглэгчээс хамаарлгүйгээр шууд устгана. Зохиогчийн эрхийг хүндэтгэж бусдын бүтээлийг зөвшөөрөлгүй нийтлэх, хуулбарлах нь хориотой ба хуулиар хамгаалагдсан.