Боловсон хүчин


“Улаанбаатар Буян" ХХК компани 2004 онд Олон Улсын Оршуулгын Холбоо, Азийн орнуудын оршуулгын холбооны гишүүнээр элсэн орсон. Тус холбоо доор дамжуулан ажилчдаа АНУ-н Олон улсын оршуулгын холбооны их сургуульд суралцуулах; БНХАУ-ын Шанхай хотод урт, богино хугацааны мэргэжлийн сургалтанд сургаж, дадлагажуулах; жил бүрийн Олон Улсын Оршуулгын Холбоо, Азийн орнуудын оршуулгын холбооны их хуралд төлөөлөгчдийг тогтмол оролцуулан туршлага судлуулж байдгаас өнөөдөр өндөр ур чадвартай, техник технологийн практик туршлагтай, ёс суртахуун болон сэтгэл санааны хувьд бэлтгэгдсэн инженер, техникийн мэргэжилтнүүд, үйлчилгээний ажилчдаас бүрдсэн хамт олон бий болсон.