×

Дугуй оройтой хөшөө 2


Тус хөшөө нь 1 м-ийн болон 1 м 20 см -ийн өндөртэй бөгөөд хөшөөний оройг сонголтоор захиалах боломжтой.

1м-ийн өндөртэй хөшөө газарт 30 см сууж өгдөг.

1м20см-ийн өндөртэй хөшөө газарт 40см сууж өгдөг.

100см-ийн өндөртэй хөшөө - 110'000₮

120см-ийн өндөртэй хөшөө - 165'000₮

Нэмэлтээр чимэглэл, лого, одон сийлэх - 25'000₮Үнэ:

165,000.0 ₮


www.ulaanbaatarbuyan.mn сайт нь Улаанбаатар буян ХХК ий өмч бөгөөд уг компаний үйл ажиллагааг танилцуулах, хэрэглэгчдэд мэдээлэл түгээх зориулалттай болно. Сайтын үйлчилгээг зориулалтын бусаар хууль бус зүйлд, айлган сүрдүүлэх, бусдын нэр хүнд хувийн нууцад халдах, ялгаварлан гадуурхах, дайрч доромжилох, хувийн болон албаны нууц баримтыг олонд дэлгэх, зохиогчийн эрх зөрчих, зөвшөөрөгдөөгүй зар сурталчилгааны зорилгоор ашиглах, мөн бусдад хор хохирол учруулах зорилгоор кодыг оруулах, санаатай болон санамсаргүйгээр бүхий л шатны хууль дүрмийг зөрчих зэрэгт ашиглах хориотой! Энд заасан нөхцлийг зөрчсөн тухайн мэдээллүүдийг сайтын администратор хэрэглэгчээс хамаарлгүйгээр шууд устгана. Зохиогчийн эрхийг хүндэтгэж бусдын бүтээлийг зөвшөөрөлгүй нийтлэх, хуулбарлах нь хориотой ба хуулиар хамгаалагдсан.