Иргэн эмнэлгийн бус нөхцөлд болон гадны нөлөөтэй нас барсан тохиолдолд эмнэлгийн гэрчилгээ хэрхэн авах вэ?

8-р сар. 17, 2017, 8:15 p.m.

Бусад мэдээ