×

Олон улсын стандарт хэрэгжүүлэгч байгууллага

Улаанбаатар буян ХХК-ийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлээд байгаа ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцоо, ISO 14001:2015 Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо, OHSAS 18001:2007 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооний талаарх танилцуулга сургалтыг нийт ажилчдынхаа дунд амжилттай зохион байгууллаа!

Сургалтын үеэр ШУТИС-ийн профессор ISO 9001, OHSAS 18001 стандартуудын Олон улсын тэргүүлэх аудитор С.Давааням болон ХАБЭА-н Үндэсний зөвлөх, OHSAS 18001 стандартын Тэргүүлэх аудитор Ц.Батсайхан нар оролцож тус компанийн ажилтнуудад танилцуулах сургалт хийж, хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн юм.
3-р сар. 22, 2018, 3:23 p.m.

Бусад мэдээ