Олон улсын стандарт


“Улаанбаатар Буян" ХХК 2010 оноос Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2008, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо OHSAS 18001:2007 стандартуудыг өөрийн компанид амжилттай нэвтрүүлж Англи улсын итгэмжлэлийн байгууллага /UKAS/ түүний салбар болох баталгаажуулалтын байгууллага /QAIC/-аар баталгаажуулан олон улсын гэрчилгээг авсан нь буяны үйлчилгээний салбартаа олон улсын стандарт хэрэгжүүлсэн анхны компани болсон. Энэ салбартай холбогдон ажилласны хувьд Монгол улсын оршуулгын салбар үнэхээр хөгжиж байна. Улаанбаатар Буян ХХК-ны үйлчилгээ, тэр тусмаа чандарыг мөнхжүүлж байгаа үйлчилгээ бол дэлхийн жишигт хүрсэн чадсан гэж хэлж болно.