×

​ШАРИЛ XӨДӨӨЛҮҮЛЭХЭЭР ЯВАХ

Хуучин цагт шарилыг говьд бол тэмээнд ачиж хөдөлдөг. Тэгэхдээ харганаар тэгнээ хийж ачдаг байв. Хангайд бол үхэр тэрэг юм уу, үхэрт нуруу ачиж хөдөөлүүлж авч явна. Шарил хөдөөлүүлэхээр хөдөлмөгц түүнийг эалж байсан гэрийн доторхийг хана унийг улаан харганаар шавхарч ороолгон ариутгах дом хийдэг. Тэгээд гэрийг зөөж өөр газар барина. Шарил агуулж байсан гэрийн буурин дээр чулуугаар тэмдэг тавьж, түүний дээр алхалж гишгэхийг цээрлэнэ. Шарил авч яваа хумүүс ярих, эргэж харахыг цээрлэдэг.

Шарил ачсан тэмээний бурантаг, шар үхрийн жолоо цулбуурыг мөрөн дээгүүрээ тавьж явдаг. Энэ нь хүндлэл үзүүлж байгаа хэрэг юм. Говь нутагт шарил хөдөөлүүлж яваа хүмүүс улаан харгана авч мордон, гэр хотоос гарахдаа явж байгаа зүгийнхээ эсрэг дохиж гай зэтгэрийг зайлуулах дом үйлддэг байжээ

7-р сар. 3, 2018, 7:56 p.m.

Бусад мэдээ