Эмнэлгийн бус нөхцөлд хүн нас барвал хамгийн эхэнд хаана хандах вэ?

Ердийн өвчиний улмаас нас барсан бол 103 буюу түргэн тусламжид дуудлага өгнө.

Гадны нөлөөгөөр  болон гэнэт нас барсан тохиолдолд бол түргэн тусламж болон цагдаагийн алба буюу 102 дугаарт дуудлага өгнө.