×

ЭРДЭНЭТ ХҮМҮҮНИЙГ МӨНХЖҮҮЛЖ ДУРСГАЛЫГ НЬ ХҮНДЭТГЭН ДЭЭДЛЬЕ

Бид танд буяны үйлчилгээний талаарх бүхий л зөвлөгөө, мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэн нэг цэгийн үйлчилгээг нэг дороос үзүүлж байна.

БУЯНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЛАВЛАХ
7016-2222

“УЛААНБААТАР БУЯН” ХХК

7-р сар. 20, 2017, 7:10 p.m.

Бусад мэдээ