Эсгий мишок


Тус эсгий мишок нь мод оролцуулаагүй дан эсгийгээр хийсэн бөгөөд эсгийд ороож хөдөөлүүлэхэд зориулсан. Тэнгэр газрын өнгийг бэлгэдэн ногоон, цэнхэр өнгөөр доторлосон, мөн үйлчлүүлэгч хүсвэл доторгүй дан эсгийгээр байж болно. Дэр, номын хөнжил, 9 эрдэнэ, хадаг дагалдана. Ажлын 3 цагын дотор бэлэн болно.Үнэ:

180,000.0 ₮


www.ulaanbaatarbuyan.mn сайт нь Улаанбаатар буян ХХК ий өмч бөгөөд уг компаний үйл ажиллагааг танилцуулах, хэрэглэгчдэд мэдээлэл түгээх зориулалттай болно. Сайтын үйлчилгээг зориулалтын бусаар хууль бус зүйлд, айлган сүрдүүлэх, бусдын нэр хүнд хувийн нууцад халдах, ялгаварлан гадуурхах, дайрч доромжилох, хувийн болон албаны нууц баримтыг олонд дэлгэх, зохиогчийн эрх зөрчих, зөвшөөрөгдөөгүй зар сурталчилгааны зорилгоор ашиглах, мөн бусдад хор хохирол учруулах зорилгоор кодыг оруулах, санаатай болон санамсаргүйгээр бүхий л шатны хууль дүрмийг зөрчих зэрэгт ашиглах хориотой! Энд заасан нөхцлийг зөрчсөн тухайн мэдээллүүдийг сайтын администратор хэрэглэгчээс хамаарлгүйгээр шууд устгана. Зохиогчийн эрхийг хүндэтгэж бусдын бүтээлийг зөвшөөрөлгүй нийтлэх, хуулбарлах нь хориотой ба хуулиар хамгаалагдсан.