×

“MNS 6841:2020 Оршуулгад хамаарах үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага” стандарт батлагдлаа

“MNS 6841:2020 Оршуулгад хамаарах үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага” стандарт батлагдлаа

“Буяны зан Үйлийн холбоо” нь “MNS 6841:2020 Оршуулгад хамаарах үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага” стандартыг Стандарт, Хэмжил Зүйн Газрын Даргын 2020 оны 06-р сарын 23-ны өдрийн С/21 тоот тушаалаар улсын хэмжээнд хэрэглэхээр хүлээн зөвшөөрүүлж үндэсний стандартаар батлууллаа.

8-р сар. 18, 2020, 12:05 p.m.

Бусад мэдээ