×

Олон улсын итгэмжлэлийн форумын мэдээллийн санд холбогдлоо

Published: 1 жил, 7 сар өмнө

Улаанбаатар буян компанийн ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 менежментийн тогтолцоог олон улсын стандартын байгууллагаас дахин баталгаажууллаа. Мөн Олон Улсын Итгэмжлэлийн Форум (IAF)-н мэдээллийн санд манай ISO стандартын цахим гэрчилгээ холбогдлоо. 

Бусад мэдээ