×

Mашины үйлчилгээ

"Буяны хөсөг" ХХК нь олон улсын стандартад нийцсэн, тусгай зориулалтын оршуулгын автомашины асуудлыг цогцоор нь шийдэн ард түмэнд тохиолдсон уй гашууг хуваалцахад өөрсдийн сэтгэл, хүч хөдөлмөрөө зориулан ажиллаж байна.

Автомашины бэлэн байдалд анхаарч автозасварын цех ажиллуулан байнгын үйлчилгээ хийгддэг болно. Хөдөө орон нутаг аймаг сум руу машины үйлчигээг мөн үзүүлж байна.