×

Бадамлянхуа хээтэй хайрцаг /лакан/


Нарсан модоор угсарч, лакдаж өнгөлдөг. Бадамлянхуа нь Бурханы шашны найман
тахилын нэг бөгөөд ариун нандины бэлгэдэл болдог бөгөөд бурхны сэнтий гэдэг билээ.
Энэ нь 108 эрхийг орлож байгаа бөгөөд Эрхийг бие, хэл, сэтгэл гурав өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн
гурван цагт үл тасран хойд төрөл үргэлжилнэ гэж үздэг. Тэнгэр газрын өнгийг бэлгэдэн
ногоон, цэнхэр өнгөөр доторлосон. Дэр, номын хөнжил, 9 эрдэнэ, хадаг дагалдана.Үнэ:

415,000.0 ₮


www.ulaanbaatarbuyan.mn сайт нь Улаанбаатар буян ХХК ий өмч бөгөөд уг компаний үйл ажиллагааг танилцуулах, хэрэглэгчдэд мэдээлэл түгээх зориулалттай болно. Сайтын үйлчилгээг зориулалтын бусаар хууль бус зүйлд, айлган сүрдүүлэх, бусдын нэр хүнд хувийн нууцад халдах, ялгаварлан гадуурхах, дайрч доромжилох, хувийн болон албаны нууц баримтыг олонд дэлгэх, зохиогчийн эрх зөрчих, зөвшөөрөгдөөгүй зар сурталчилгааны зорилгоор ашиглах, мөн бусдад хор хохирол учруулах зорилгоор кодыг оруулах, санаатай болон санамсаргүйгээр бүхий л шатны хууль дүрмийг зөрчих зэрэгт ашиглах хориотой! Энд заасан нөхцлийг зөрчсөн тухайн мэдээллүүдийг сайтын администратор хэрэглэгчээс хамаарлгүйгээр шууд устгана. Зохиогчийн эрхийг хүндэтгэж бусдын бүтээлийг зөвшөөрөлгүй нийтлэх, хуулбарлах нь хориотой ба хуулиар хамгаалагдсан.