×

БУРХАН БОЛООЧДОО ЗОРИУЛАН ЦАХИМ АЙЛТГАЛ ЗАХИАЛАХ

Нас барсан хугацаа

Уншуулваас зохих номнууд

/Бурхан болоочийн нүгэл хилэнцийг ариусгаж буяны үйлд шамдах/

/Диваажинд төрөхийг бэлэгдэх/

/Өнгөрсөн хүн дараа төрлөө хурдан олох/

/Бурхан болоочид зориулах/

/Бурхан болоочийн хойд насны буянд/

/Бурхан болоочийн нүгэл хилэнцийг ариусгаж буяны үйлд шамдах/

/Эрүүл энх, аз жаргалтай байлгах/

/Муу төрөлд төрөх аюулаас аврах/

/Тайлбар/

Буцах