×

Зорилго ба үнэт зүйлс


Зорилго ба үнэт зүйлс

Алсын хараа

Монгол үндэстний оршуулгын өв соёлыг дархлах.

Эрхэм зорилго:

Хүн, байгаль орчны тэнцлийг цогцлоох оршуулгын соёлоор гурван цагийн хэлхээнд нь амар амгаланг дэлгэрүүлэх.

Уриа үг

Мөнхөд мөр амгалан.

Үнэт зүйлс:

* Хүн

* Байгаль

* Соёл

* Оршоох

* Одох

* Мөнхжүүлэх