×

Бидний тухай


“Улаанбаатар буян" ХХК нь Монгол улсад анх удаа хүн амын эрүүл аж төрөх, байгаль экологи, газар эдэлбэрт тулгарч буй хүндрэлтэй асуудлуудыг зүй зохистой шийдвэрлэх хамгийн новчтой хэлбэр болох дэлхийн стандартад нийцсэн, шарил чандарлах шашны зан үйлийг орчин үеийн техник технологитой хослуулан, дэлхийн стандартад нийцсэн шарил чандарлах үйлчилгээг 2004 оноос эхлэн үзүүлж ирсэн.