×

Г-14-х /Хүндэтгэлийн цогц үйлчилгээнд/


Тус хүндэтгэлийн хөшөөг байгалийн чулуугаар хийсэн бөгөөд Бурхан бологсодын хүндэтгэлд зориулан цэцгэн чимэглэлийг номын хуудас хэлбэрээр товойлгон сийлж өгсөн юм. Хөшөөний өндөр суурьнаас дээш 70см өндөртэй ба суурийн өндөр нь 16 см юм. Энэхүү хөшөөг хүндэтгэлийн цогц үйлчилгээнд сонголтоор ашиглагдана. Үнэ:

1.0 ₮


www.ulaanbaatarbuyan.mn сайт нь Улаанбаатар буян ХХК ий өмч бөгөөд уг компаний үйл ажиллагааг танилцуулах, хэрэглэгчдэд мэдээлэл түгээх зориулалттай болно. Сайтын үйлчилгээг зориулалтын бусаар хууль бус зүйлд, айлган сүрдүүлэх, бусдын нэр хүнд хувийн нууцад халдах, ялгаварлан гадуурхах, дайрч доромжилох, хувийн болон албаны нууц баримтыг олонд дэлгэх, зохиогчийн эрх зөрчих, зөвшөөрөгдөөгүй зар сурталчилгааны зорилгоор ашиглах, мөн бусдад хор хохирол учруулах зорилгоор кодыг оруулах, санаатай болон санамсаргүйгээр бүхий л шатны хууль дүрмийг зөрчих зэрэгт ашиглах хориотой! Энд заасан нөхцлийг зөрчсөн тухайн мэдээллүүдийг сайтын администратор хэрэглэгчээс хамаарлгүйгээр шууд устгана. Зохиогчийн эрхийг хүндэтгэж бусдын бүтээлийг зөвшөөрөлгүй нийтлэх, хуулбарлах нь хориотой ба хуулиар хамгаалагдсан.