×

Гадаад харилцаа


“Улаанбаатар буян" ХХК нь “Буяны зан үйлийн холбоо" төрийн бус байгууллагын гишүүн бөгөөд тус холбооны шугамаар зохион байгуулагддаг арга хэмжээнүүдэд идэвхтэй оролцохын зэрэгцээ дэлхийн болон Ази, Австралийн оршуулгын байгууллагатай хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлж байна.

Үүнд:

- International Cemetery, Cremation and Funeral Association /Олон улсын оршуулгын холбоо/

- Australasian Cemeteries and Crematoria Association /Ази, Австралийн оршуулгын холбоо/

- National Funeral Directors Association /Үндэсний оршуулгын захирлуудын холбоо/