Гадаад харилцаа


“Улаанбаатар буян" ХХКомпани нь “Буяны зан үйлийн холбоо" ТББайгууллагын

гишүүн байгууллага бөгөөд “Буяны зан үйлийн холбоо" ТББайгууллагаар

дамжин дэлхийн болон Ази, Австралийн оршуулгын байгууллагатай харилцаа

холбоотой ажилладаг юм.

Үүнд:

- International Cemetery, Cremation and Funeral Association /Олон Улсын Оршуулгын холбоо/

- Australasian Cemeteries and Crematoria Association /Ази Австралийн оршуулгын холбоо/

- National Funeral Directors Association /Үндэсний оршуулгын захирлуудын холбоо/ зэрэг байгууллагуудтай харилцаж хурал, үзэсгэлэнд гишүүдээ тогтмол оролцуулдаг.