×

Далд оршоох үйлчилгээ


"Нью Семетри" ХХК нь бурхан бологсодыг хүндэтгэлтэй мөнхжүүлэх, буяны үйлчилгээг өөрийн орны уламжлалт зан үйлтэй хослуулан далд оршуулгын үйлчилгээг олон улсын жишигт хүргэх зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан.

Одоогоор нийслэлийн баруун зүгт "Шүлэг уул"-ын энгэрт "Дурсгалын цэцэрлэгт хүрээлэн", зүүн зүгт "Баян уул"-ын энгэрт "Диваажингийн цэцэрлэгт хүрээлэн" мөн Улаанбаатар хотын зөвшөөрөлтэй оршуулгын газруудад далд оршуулгын буяны үйлчилгээг нэн хүндэтгэлтэйгээр, цогц байдлаар зохион байгуулан ажиллаж байна.