×

Эргэлтийн үйлчилгээ

Оршуулгын эргэлтийн үйлчилгээ нь бурхан болоочийн газрыг ар гэрийнхэн нь эргэн ирэхэд үзүүлдэг үйлчилгээ юм. Бурхан болоочийн газарт Цагаан сар, Ханш нээх өдөр, Зулын 25, Бурхан болоочийн төрсөн өдрөөр ихэвчлэн бурхан бологсодын ар гэрийнхэн эргэж ирдэг.

Эргэлтийн үйлчилгээнд:

  • Бурхан болоочийг нутаглуулсан газрын буяны төвд ном хуруулах
  • Бурхан болоочид зул өргөх
  • Бурхан болоочийн газарт цэцэг өргөх
  • Бурхан болоочийг нутаглуулсан газарт мод, цэцэг тариулах гэхчилэн үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр бурхан болоочийн дурсан хүндэтгэх үйлчилгээ зэрэг багтана.

Та бүхэн бурхан бологсодынхоо дурсгалын хүндэтгэн ном хуруулж, зул өргөн бурхан болоочийнхоо хойтын зам мөрийг даатган буяныг дэлгэрүүлээрэй.