×

ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ ЭРХЭМЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА

Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамнаас жил бүр зохион байгуулдаг ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ ЭРХЭМЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА 2018 болзолт уралдаанд Жижиг дунд үйлдвэрлэл, аж ахуйн нэгжийн ангилалд Улаанбаатар буян ХХК III-р байрт шалгарлаа....

1-р сар. 22, 2019, 6:19 p.m.

Бусад мэдээ