×

Иргэний нас барсны бүртгэл

Published: 3 жил, 5 сар өмнө

Иргэний нас барсны бүртгэлийг Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд зааснаар доорхи баримт бичгийн аль тохирохыг бүрдүүлж аймаг, нийслэд 3 хоног, сум, дипломат төлөөлөгчийн газарт 7 хоногийн  дотор бүртгүүлнэ.

https://www.legalinfo.mn/law/details/13540?lawid=13540

Эх сурвалж: Нийслэлийн Улсын Бүртгэлийн газар

Бусад мэдээ