×

ОЛОН УЛСЫН ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ АМЖИЛТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ.

Published: 6 жил, 2 сар өмнө

2012 онд Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 стандартуудыг буяны үйлчилгээний салбарт манай компани анхдагч болон нэвтрүүллээ.
Манай компани стратегийн зорилгодоо шарил чандарлах үйлчилгээнд орчин үеийн техник технологи нэвтрүүлэх, ажилтнуудын ур чадварыг дээшлүүлэх, захиалагчдын шаардлагыг бүрэн хангасан чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ гэж тусгагдсан байдаг. 2012 онд Чанарын удирдлагын тогтолцоо буюу ISO9001:2008 олон улсын стандартыг компанидаа нэвтрүүлсэн нь зорилгодоо хүрэхэд хийгдэж байгаа томоохон ажлын нэг юм.
Компанийн ажлын байрууд дахь эрсдлийг арилгах буюу хамгийн бага хэмжээнд байлгаснаар үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого гаргахгүй байх, ажилчдын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилгоор Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо буюу OHSAS 18001 стандартыг нэвтрүүлсэн

Бусад мэдээ