×

Оршуулгын үйл ажиллагаа гүйцэтгэх дараалал


1

Нийслэлийн Түргэн Тусламжийн Төв буюу 103 дуудах

2

Бурхан болоочийг Эмнэлэгт моорогт хүргэх

3

Бичиг баримт бүрдүүлэх /АМ7 маягт/

4

"Улаанбаатар буян" ХХК-ийн Төв байран дээр очих

5

Хасалт хийх буюу "Нас барсаны гэрчилгээ" авах

6

Оршуулгын тэтгэмж авах

8

Оршуулгын хэлбэрээ сонгож захиалгаа өгөн үйлчилгээний гэрээ хийх

9

Эмнэлгийн мооргоос Бурхан болоочийг авах

10

Сонгосон буяны цогцолборт очих

11

Оршуулах ёслол гүйцэтгэх

12

Буяны цагаалгын үйл ажиллагаа гүйцэтгэх

Бусад мэдээ