×

“MNS 6841:2020 Оршуулгад хамаарах үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага” стандарт батлагдлаа

Published: 2 жил, 5 сар өмнө

“MNS 6841:2020 Оршуулгад хамаарах үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага” стандарт батлагдлаа

“Буяны зан Үйлийн холбоо” нь “MNS 6841:2020 Оршуулгад хамаарах үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага” стандартыг Стандарт, Хэмжил Зүйн Газрын Даргын 2020 оны 06-р сарын 23-ны өдрийн С/21 тоот тушаалаар улсын хэмжээнд хэрэглэхээр хүлээн зөвшөөрүүлж үндэсний стандартаар батлууллаа.

Бусад мэдээ